Multiproperty

Hvis du er eier av eller driver flere hoteller og vil forenkle det operative arbeidet gjennom en sentralisert prosess – så er VisBook Multiproperty løsningen for deg. Koble sammen hotellgruppen din og skap en samkjørt merkevare ved å opprettholde og utvikle utmerket service. Med denne løsningen får du kontroll og tilgang til kundedata og andre nøkkeltall fra alle hoteller på en enkel måte, med ett PMS-system

 • check-icon

  Kontroller alle bedrifter gjennom ett system

 • check-icon

  Bedre helhet

 • check-icon

  Nøkkeltall fra hele organisasjonen

 • check-icon

  Legg inn ubegrenset antall brukere uten å kjøpe nye lisenser

Multiproperty-img

Et utvalg av funksjonene våre

Rengjøring & Vaktmester

Status på rengjøring i sanntid gjennom en friksjonsløs forbindelse mellom rengjørere og resepsjon.

Rengjøring & Vaktmester-icon

Regnskap & Økonomi

Ikke bruk tid på regnskap hver dag - en gang i måneden er nok.

Regnskap & Økonomi-icon

VisBook Portable

Ditt nye favorittverktøy som gir deg full kontroll rett inn på smarttelefonen

VisBook Portable-icon