Multiproperty

Hvis du er eier av eller driver flere hoteller og vil forenkle det operative arbeidet gjennom en sentralisert prosess – så er VisBook Multiproperty løsningen for deg. Koble sammen hotellgruppen din og skap en samkjørt merkevare ved å opprettholde og utvikle utmerket service. Med denne løsningen får du kontroll og tilgang til kundedata og andre nøkkeltall fra alle hoteller på en enkel måte, med ett PMS-system

 • check-icon

  Kontroller alle bedrifter gjennom ett system

 • check-icon

  Bedre helhet

 • check-icon

  Nøkkeltall fra hele organisasjonen

 • check-icon

  Legg inn ubegrenset antall brukere uten å kjøpe nye lisenser

Multiproperty-img

Et utvalg av funksjonene våre

Point of Sale (POS)

Optimalisert POS for en enklere hverdag.

Point of Sale (POS)-icon

Multiproperty

Ha full kontroll over hele hotellkjeden

Multiproperty-icon

Bordreservasjon

Brukervennlig og effektiv bordreservasjonsløsning for både gjester og restaurantansatte.

Bordreservasjon-icon