Multiproperty

Hvis du er eier av eller driver flere hoteller og vil forenkle det operative arbeidet gjennom en sentralisert prosess – så er VisBook Multiproperty løsningen for deg. Koble sammen hotellgruppen din og skap en samkjørt merkevare ved å opprettholde og utvikle utmerket service. Med denne løsningen får du kontroll og tilgang til kundedata og andre nøkkeltall fra alle hoteller på en enkel måte, med ett PMS-system

 • check-icon

  Kontroller alle bedrifter gjennom ett system

 • check-icon

  Bedre helhet

 • check-icon

  Nøkkeltall fra hele organisasjonen

 • check-icon

  Legg inn ubegrenset antall brukere uten å kjøpe nye lisenser

Multiproperty-img

Et utvalg av funksjonene våre

VisBook Direct Booking Engine

Øk andelen direktebookinger med en moderne og skreddersydd online booking fra VisBook.

VisBook Direct Booking Engine-icon

Multiproperty

Ha full kontroll over hele hotellkjeden

Multiproperty-icon

Regnskap & Økonomi

Ikke bruk tid på regnskap hver dag - en gang i måneden er nok.

Regnskap & Økonomi-icon