Spa Management

Drivs du av att hela tiden förbättra gästernas upplevelse? Men känner att för mycket tid i arbetsveckan går åt till administration och planering? Vi på VisBook har skapat ett komplett PMS system, som är anpassat för hotellverksamheten och alla ögonblick och utmaningar i den dagliga driften. PMS systemet är ett allt-i-ett system, som knyter ihop alla delar i ditt hotell och hjälper er att hantera allt från bokningar och bokföring till restauranger.
Nu kan ni äntligen integrera Spa Management i ert PMS system! Med era spa-tjänster integrerade i PMS systemet skapas en mer sammanhängande gästupplevelse. Sömlös integration gör det enklare att administrera hela paket, som exempelvis inkluderar logi, spabehandlingar och middagar. Vidare blir kapacitetsstyrningen smidig, då systemet ger er full kontroll och en tydlig översikt över spabehandlingar, dagspa, behandlingsrum och schemaläggning av spaterapeuter.

0

kunder

0

länder

0h

joursupport

0,0%

uptime sedan 1998

VisBook spa management system ger er full kontroll över anläggningen

Arbetar ni i flera olika system för att uppskatta anläggningens och personalens kapacitet? Med Spa Management systemet får ni allt samlat på ett och samma ställe, vilket ger er full kontroll över spa-anläggningen och personalen. Systemet är användarvänligt och med kapacitetsstyrning blir planeringen enkel och risken för feluppskattning färre.

Spa Management systemet ger er även full kontroll över hur mycket varje enskild individ arbetar, vilka spabehandlingar som terapeuterna är inbokade på och i vilka behandlingsrum de befinner sig i. Detta underlättar planeringen när ni får nya bokningsförfrågningar eller om någon kollega skulle bli sjuk.

Upplever ni att det är tidskrävande att exempelvis planera för grupper och företagsevent? Arbetsuppgifter som tidigare har varit komplicerade kan nu genomföras med enkelhet. Genom att integrera era spa-tjänster i PMS systemet får ni en tydlig överblick när paketbokningar efterfrågas, vilket gör att processen och administrationen blir mer tidseffektiv. För att kunna erbjuda en så skräddarsydd spa-upplevelse som möjligt låter systemet er dessutom veta om spa gästerna är privatpersoner eller tillhör en grupp eller företagskonferens.

Funktioner i vårt Spa Management system

Bokning och kapacitetsstyrning av spabehandlingar, ritualer och dagspa.

Nu blir planeringen en fröjd! Denna funktion ger er full kontroll över bokningar och tillgänglighet när det kommer till spabehandlingar, ritualer och dagspa. Spa Management systemet läser av er kapacitet och ger en bra överblick gällande antalet inbokade tillfällen. Med allt samlat på ett och samma ställe har det aldrig tidigare varit enklare att svara på frågor om tillgänglighet!

Kapacitetsstyrning av terapeuter och behandlingsrum

Gör dubbelbokningar och långdragen administrationstid till ett minne blott! Med hjälp av Spa Management systemet schemalägger ni era spaterapeuter baserat på deras expertis. Därefter tar systemet över planeringen och bokar de behandlingsrum som är lediga och passar varje behandling bäst – smidigare än så blir det inte! Personalen får dessutom ett tydligt schema, där de kan se vilka spabehandlingar de ansvarar för och i vilket rum behandlingen ska ske.

Schemaläggning av spa personal

Brukar ni spendera timme efter timme på att schemalägga personal? Låt Spa Management systemet underlätta den arbetsuppgiften! Med en tydlig översikt över personalens belastning och timmar blir det smidigare att planera den dagliga verksamheten. Den användarvänliga schemaläggningen underlättar även ert arbete när semestertider nalkas eller om någon i personalen blir sjuk. Efterfrågar en gäst exempelvis en specifik spaterapeut, hjälper systemet er att se om personen är tillgänglig för att ta sig an ytterligare en behandling.

Att driva spa har aldrig varit roligare!

Vi vill att ni ska göra det ni är bäst på – ­att skapa oförglömliga spa-upplevelser för era gäster! För att optimera er administration och frigöra mer tid, har vi därför utformat vårt system att vara så överskådligt och flexibelt som möjligt. Spa Management systemet är också mycket användarvänligt, vilket gör att det är enkelt att arbeta i oavsett förkunskap. Ytterligare en fördel med att arbeta i ett system, i stället för flera separata, är att upplärningen av nya kollegor blir mer tidseffektiv.

Med förbättrad Spa Management öppnar möjligheter upp för att allokera mer tid på exempelvis gästerna och personalen. Kanske vill ni fokusera mer på gästerna, för att garantera att de får den spa-upplevelse som de förväntar sig? Med ett mindre tidspressat schema får ni förhoppningsvis även tid att upptäcka nya behov och erbjuda spa gästerna det lilla extra. Upplever ni att det är en ny spabehandling som ofta efterfrågas? Roligt! Tiden kan då även förvaltas genom att vidareutveckla personalen, så att ni tillsammans kan driva verksamheten framåt.

Med Spa Management i ert PMS system ger vi er less admin & more fun!