Endring av lav MVA sats

Posted on:

Endring av lav MVA sats

Endring av lav MVA sats – (Gjelder kun for norske bedrifter)

I henhold til en av regjeringens tiltakspakker, er vår forståelse at lav MVA sats for våre kunder endres fra 12% til 6% gjeldende fra og med 1 April. Visbook har derfor valgt å gjennomføre denne endringen for alle våre kunder som en ekstra service.

Vi understreker at Visbook ikke er ansvarlig ovenfor hver enkelt kundes regnskapsførsel og vi anbefaler at du først og fremst rådfører deg med din regnskapsfører og/eller revisorer om dette. Vi vil videre understreke at Visbook heller ikke kan gi uttalelser i form av lovfortolkninger.

Vi ber om at alle våre kunder sørger for å kvalitetssikre sitt MVA oppsett ved å gå inn på |Innstillinger| -> |Regnskap| -> |Kontoplan| og kontrollere at alle hovedbokskontoene med tjenester tilknyttet lav avgiftssats er korrekt etter dagens regelverk. Skulle det være ytterlige spørsmål, så er vår support åpen for deg som vanlig.

Informasjon om regjeringens tiltakspakker er lagt ut her: https://www.skatteetaten.no/tiltakspakker/

Her er en oppsummering av de opplysninger vi har mottatt i saken og henvise til aktuelle regelverk:

Endring i redusert sats for mva

Lav sats for persontransport, overnatting, allmennkringkasting samt adgang til kino, idrettsarrangementer, fornøyelsesparker og opplevelsessentre reduseres fra 12 prosent til 6 prosent fra og med 1. april til og med 31. oktober 2020.

Regnskap Norge skriver direkte til oss:

Det blir ikke noen refusjonsordning. Det må derfor legges til grunn at tjenester med lav mva-sats skal faktureres med 6% fra og med 1. april. Nevner blant annet at det er leveringstidspunkt og ikke faktureringstidspunktet som er avgjørende for hvilken sats som skal benyttes, jf mval § 22-1 (1).

Regnskap Norge skrev blant annet på sine hjemmesider i går (div. utdrag):

NÅR SKAL SATSEN REDUSERES?

Her er utgangspunktet at det i alle salgsdokument på områder med lav mva sats, skal beregnes mva med 6 % fra og med 1. april. Siden vedtaket først ble gjort av Stortinget den 31. mars, må man nok leve med at dette i praksis tar noe tid å korrigere i alle systemer. Det skal gjøres endringer en rekke steder. Alt fra de store standardiserte regnskapssystemenes faktureringsfunksjon til billettautomater på kollektivtransport omfattes av endringen.

Innenfor områdene med lav sats er det tillatt med stor grad av forskuddsfakturering. Et praktisk eksempel er hotellovernattinger. Her er det tillatt å utstede salgsdokumentasjon på forskudd. Etter mval § 22-1 – Endringer i merverdiavgiftsregelverket, skal mva. beregnes etter den satsen som gjelder på tidspunktet for levering av ytelsen. Det vil i utgangspunktet si at for ytelser som er fakturert før 1. april, men levert helt eller delvis etter 1. april, skal mva grunnlaget reduseres. I den grad det faktureres på etterskudd etter 1. april for leveranser levert før 1. april skal det altså faktureres med 12 % mva.

Relatert innhold

6 konkrete forbedringer som et virkelig godt hotell-bookingsystem gir-img

Posted on: 31/03/2022 Blogg

6 konkrete forbedringer som et virkelig godt hotell-bookingsystem gir

Det er ikke vanskelig å se at et mangelfullt booking-system kan bidra til problemer for et hotell, men det er...

Olarsgården Hotell & Restaurang sikter mot nye høyder med VisBook-img

Posted on: 20/04/2023 Blogg

Olarsgården Hotell & Restaurang sikter mot nye høyder med VisBook

Olarsgården, som ligger i de vakre Sälenfjellene, er et av de eldste hoteller med en lang og imponerende historie. Olarsgården...